دانشجویان محترم ارشد رشته مدیریت اجرایی می توانند پروژه های هم کلاسی های خود را از این قسمت دانلود کنند.

برای دریافت فایل ها روی گزینه ی دریافت فایل راست کلیک کرده و گزینه ی  save link as  را انتخاب نمایید.


1.      


استراتژی های ورود به بازار بین الملل – سید علی قاضی میرسعید


دریافت فایل


2.      


بازار ارز و عملیات ارزی – علیرضا نباتی


دریافت فایل


3.    


بازارها و سازمان های بین المللی-مریم تجری


دریافت فایل


4.     


بازرگانی بین الملل – امیرحسین گودرزی


دریافت فایل


5.     


بازرگانی بین الملل – کمیل ذکایی


دریافت فایل


6.     


بازرگانی بین الملل- سید احمد جلالی


دریافت فایل


7.     


بازرگانی بین الملل -محمد باقرزادگان


دریافت فایل


8.      


جهانی شدن و استراتژی بین المللی- محمد رنجبر


دریافت فایل


9.     


دیدگاه ها و نظریات تجارت بین الملل – سمانه براری قرا


دریافت فایل


10.


نظام پولی و مالی بین الملل – کاوه فیروزآبادی


دریافت فایل


11.


نظام پولی و مالی بین الملل – احمد مهدیلو


دریافت فایل


12.


نقش شرکتهای چند ملیتی در تجارت بین الملل – سید محمد معافی مدنی


دریافت فایل


13.


عوامل تولید و مدیریت عملیات جهان- احمد خداوردیان


دریافت فایل


14.


جنبه های فرهنگی و اجتماعی در تجارت بین الملل- علیرضا خردپیمای


دریافت فایل


15.


دریافت تمامی فایل ها به صورت یک جا


دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید