عید واقعی از آن کسی است که پایان سالش را جشن بگیرد،نه آغاز سالی که از آن بی خبر است. "آخر سالتان قشنگ"

دیدگاهتان را بنویسید