لبخند اوج تجلی محبت است و تبسم عروج والای رضایت. خنده زبان مشترک تمامی ابنای بشریت است وخنداندن پالوده نعمت خداوند ، نعمتی که به بندگان خاصش ارزانی گردیده تا در خلقی دوباره دل به دست آورند و دل نگه دارند . هنگامی که دهانی به خنده گشوده و لبانی به تبسم آذین می یابد ، هستی لعابی دوباره می گیرد و طبیعت طراوتی دیگر باره می پذیرد، چه آنکه خنده بر لبان دردکشیده و بی نصیب مهر تمکین می زند و بر دل شکسته مومیایی تسکین . تا به نیت حسنه قلوب گردهم آیند وآلام فروکش نمانید . و بدینسان آدمی را معنای آدمیت تازه می گردد.
از اینکه سایت شخصی بنده حقیر را مورد بازدید قرار می دهید خرسندم و امید آن دارم محتوا و مطالب این سایت بتواند راه گشایی باشد برایتان ، هرچند اندک ؛ وشاهد لبخند رضایت شما پس از بازدید از این سایت باشیم

 
ارادتمند شما عزیزان گرانمایه
احمد مهدیلو

دیدگاهتان را بنویسید