میهن گرامی

کوه‌های سربلند بالکان
و در کنارش دانوبی که می‌درخشد
خورشید، برفراز تراکیه تابان است
و در آسمانِ پیرین می‌فروزد

ای میهن گرامی
تو بهشت روی زمینی
زیبایی‌ات، دلربایی‌ات،
چه بی مرز و کران است.

ای میهن گرامی
تو بهشت روی زمینی
زیبایی‌ات، دلربایی‌ات،
چه بی مرز و کران است.

 

دیدگاهتان را بنویسید