به قول خسرو شکيبايي:
حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن

دیدگاهتان را بنویسید