احمد مهدیلو احمد مهدیلو

اهداف تان را تعیین نکنید…تا این را نخواندید

هیچ هدفی را تعیین نکنید… بدون در نظر گرفتن این 14 نکته :

 

1.ویژه و چالش زا باشد

این جمله را گفتن “من نهایت سعی ام را میکنم” برای تلاش های کمتر از حد لازم اوضاع را هموار میکند. مسول باشید , ویژه و استانداردهایتان را افزایش دهید.

 

2.به خودتان یادآوری کنید که سخت است

دو دلیلی که مردم تسلیم میشوند این است که سختی و طول راه را دست کم می گیرند. این اتفاق برای شما نباید اتقاق بیفته

 

3.مطمئن‌ باشید اهداف خودتان است

اهدافی را انتخاب نکنید که “باید” انتخاب کنید یا کس دیگری به شما داده.اهداف خودتان را داشته باشید.

 

4.فقط یکی داشته باشید

خیلی شگفت زده خواهید شد وقتی ببینید چه کارهایی که میتوانید انجام بدید اگر فقط به یک هدف خودتان را قفل کنید.

 

5.اجازه ندهید اهدافتان شما را مصرف کنند

چون به شما گفتن فقط یکی دلیل نمی شود دیگر چیز ها را فراموش کنید. اجازه ندهید هدفتان شما را از دیگر قسمت های زندگیتان (زندگی, خواب, سلامت,مدرسه, …) دور نگه دارد.

 

6.پیروزی هایتان را جشن بگیرید

اگر مراقب نباشید، شما موفقیت (که به سختی قابل تشخیص است) را از دست خواهید داد، اجازه ندهید این اتفاق بیفتد. این پیروزی ها سوخت شما را برای راه رسیدن به هدفتان را تعیین میکند.

 

7.هدفتان را جلوی چشمتان قرار دهید

پوستری تهیه کنید، گفته ای بنویسید بر روی کاغذتان بنویسید و بر روی میز کارتان بچسبانید، کاری بکنید که هدفتان را هر روز جلوی چشمتان داشته باشید.

 

8.خط پایان داشته باشید

آیا میتوانید مسابقه دو و میدانی تصور کنید که خط پایان ندارد؟ سرانجام انگیزه شما افت میکند، انرژی شما تمام میشود. این اتفاق ها وقتی اتفاق میفتد که شما خط پایانی نداشته باشید.

 

9.موانع تان را بشناسید

موانع تان را تشخیص دهید، تمام سد معبر هایی که در این راهتان باهاشون برخورد خواهید کرد را تجسم کنید, بنویسید؛ آیا هنوز میخواهید این قلّه را فتح کنید؟

 

10.نقشه ای برای مبارزه با این موانع داشته باشید

چه کاری قرار است انجام دهید وفتی مصیبت از راه برسد؟

 

11.بزرگ شروع کنید، کوچک کار کنید

گرفتار جزییات ریز دست یابی به اهدافتان نباشید، شروع کنید.برای مثال افرادی هستند که میخواهند وزن کم کنند، اما به عقیده خودشان هنوز کفش خوب ورزشی ندارند، ساعت خوب برای وقت گرفتن ندارند و غذای خوب و مقوی هم ندارند برای خوردن، آنها آنقدر برای کامل بودن نگرانند که هیچوقت شروع نمیکنند. فقط شروع کنید؛ جزییات را بعدا تکمیل میکنید.

 

12.در زمان حال قفل شوید

برای دست یابی به اهداف, فقط تمرکز تمام حواستان بر روی چیزی باشد که میتوانید کنترل کنید. –کارهای روزانه.

 

13.فرایند مهم تر از نتیجه است

تمرکزتان را بر روی راه تان برای دست یابی به اهدافتان باشد, نتایج خودشان آشکار میشوند

 

14.خوش بگذرونید

بدون شرح