احمد مهدیلو احمد مهدیلو

فرمول جادویی مازلو برای پیشرفت سریع در هر کاری

 

آبراهام مازلو، روانشناس شهیر آمریکایی قانونی دارد به نام قانون حرکت ! طبق نظریه مازلو شما هیچگاه ثابت نیستید، چون دنیا ثابت نیست… شما همواره در حال تغییر هستید؛ تغییر شما دو حالت بیشتر ندارد یا درحال بهتر شدن هستید یا بدتر شدن.
مازلو دهه ها از هم عصران خود جلوتر بود، طوری که امروزه از سلسله مراتب نیازهای مازلو در سازمان ها و مجموعه های بزرگ نیز استفاده میکنند.

انسان نیز، هر روز، هر ساعت، در هر لحظه در حال تغییر است. شما هرگز با “من” یک دقیقه پیش تان یکی نیستید ! حتی از نظر فیزیکی بدن شما در حال نابود کردن سلول های کهنه و جایگزین کردن سلول های جدیدی است بنابراین شما هم نظر فیزیکی و هم از نظر روحی هرگز نمیتوانید در یک سطحی ثابت بمانید، بنابراین این فطرت انسان است که در کاری پیشرفت کنید و یا پسرفت کند.

شما اگر در کارتان پیشرفت نکنید، مطمئن باشید در حال پسرفت کردن هستید. اگر در روابطتتان پیشرفت نکنید، مطمئنا در حال پسرفت هستید. اگر درآمد تان را افزایش ندهید مطمئنا باعث کاهش آن خواهید شد (حتی اگر عدد آنرا نیز ثابت نگه دارید نرخ تورم باعث کاهش ارزش درآمدتان خواهد شد…)

بنابراین ،پیشرفت یک نیاز برای انسان به منظور بقا و لذت بردن از زندگی است؛ اما چطور؟
واقعیت چینین است : همه ما انسان هستیم و هیچکداممان کامل نیستیم. کامل نبودن انسان به معنی ضعف نیست، بلکه فرصتی برای پیشرفت است. همیشه در هر لحظه میتوانید نسبت به لحظه قبل تان پیشرفت کنید.

اما سوال اصلی پیشرفت کردن/نکردن نیست، سوال اصلی چطور پیشرفت کردن است.
شما در این مقاله یکی از بهترین روش هایی که آبراهام مازلو نیز توصیه کرده و دیگر مربیان بهره وری حتی پدر مهندسی صنایع ادرواردز دمینگ  برای افزایش بهره وری و پیشرفت مجموعه های تجاری و فردی هم توصیه کرده است را میخوانید.

فرمول جادویی پیشرفتی که در این مقاله میخوانید در تمامی حوزه های زیر کاربرد دارد :

    کسب و کار
    پیشرفت شخصی
    افزایش درآمد
    بهبود روابط
    افزایش بهره وری و عملکرد
    بهبود و پیشرفت در کار تیمی
    و …

شما میتوانید با این فرمول فوق العاده ساده، تغییرات شگرفی در حوزه های مختلف زندگی تان پدید بیاورید.

فرمول پیشنهادی آبراهام مازلو برای پیشرفت سریع و شگفت انگیز در هر کاری
فرمول اصلی که مازلو، دمینگ و دیگر رواناشناسان و مهندسین صنایع به آن اشاره کرده اند به شرح زیر است :

هر زمانی، هر فعالیتی را خواستید با بهره وری و پیشرفتِ مثبتی انجام بدید، اندازه گیری کنید.

کلید تغییرات و پیشرفت مثبت : اندازه گیری است.
شما باید هر فعالیتتان را، میزان رشد و نزول تان را پیوسته اندازه گیری کنید.برای مثال دقیقا فرق بین حسابداران حرفه ای و غیر حرفه ای اندازه گیری دقیق ریز جزئیات است.

مهندسین صنایعی که توصیه دمینگ را در عمل اجرا میکنند، دقیقا افرادی هستند که تمامی رویدادها را از نظر پیشرفت و مراحل اجرایی اندازه گیری دقیق میکنند و دقیقا اینها همان افرادی هستند که بیشتری دستمزد را دریافت میکنند.

ورزشکاران حرفه ای، دقیقا افرادی هستند که ریزترین پروتئین، کربوهیدرات و … بدنشان را اندازه گیری میکنند، ریز جزئیات پیشرفت و پسرفت شان را ثبت میکنند.

و موفق ترین افراد دقیقا همان هایی هستند که تمام دستآوردها، فعالیت ها و پیشرفت ها و پسرفتهایشان را در هر زمینه از زندگی اندازه گیری و مقایسه میکنند. افراد معمولی هرگز به خودشان زحمت نمیدهند گذشته و حال شان را اندازه گیری و مقایسه کنند.

دقیقا فرق بین افراد موفق و ناموفق در این است که افراد موفق حاضرند کارهایی را انجام دهند که افراد ناموفق حاضر به انجام آن نیستند، یکی از این کارهای : اندازه گیری است.

اما؛ اندازه گیری دقیقا چطور کار میکند؟

    در پایان هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال، هر مهمانی، هر سمینار، هر امتحان ،هر فعالیت و رویداد دیگری، به عملکردتان از 0 تا 10 نمره بدهید.
    اگر نمره شما 10 نبود، از خودتان بپرسید : “چه کارهایی میتوانستم انجام بدهم اما ندادم تا نمره عملکردم 10 می شد؟“

همین !
این تمرین فوق العاده ساده میتواند پیشرفت فوق العاده زیادی در هر فعالیت برایتان به ارمغان بیاورد. زیرا شما ابتدا بعد از هر فعالیت یا رویدادی در مورد عملکردتان فکر میکنید و بعد نسبت به ایده آلی که در خودتان وجود دارد و میخواهید با آن برسید قضاوت میکنید و بعد از خود خلاقتان درخواست میکنید راه های رسیدن به جایگاهیی که لیاقت شماست را به شما نشان دهد.

 

در عمل چطور؟ چند مثال زیر را بخوانید :

    در مورد آخرین جلسه گروهی تان فکر کنید. اگر عملکرد و بهره وری تان را نسبت به ساعتی که در جلسه بودید بخواهید قضاوت کنید از 0 تا 10 چه نمره ای به آن میدهید؟ آیا باید بیشتر گوش میکردید و کمتر سخن می گفتید؟ آیا باید بیشتر همکارانتان را به بحث دعوت میکردید؟ آیا باید بیشتر بر سر موضوعات مهم بحث میکردید؟ دفعه بعد حتما همین کارها را بکنید !
    اگر در کار فروش هستید، چه عددی به ارائه و جذب مشتری خودتان از 0 تا 10 میدهید؟ چه کارهایی باید انجام بدید تا عملکرد ارائه و فروش شما افزایش بیابد؟ با چه افرادی باید بیشتر وقتتان را بگذرانید؟ چه کتابهایی را باید مطالعه کنید؟ و … هرکاری که به ذهنتان میرسد را لیست کنید و انجام دهید.
    در آخرین ملاقاتتان برای شبکه سازی با افراد جدید، عملکردتان را از 0 تا 10، 7 میدهید. در دفعه بعد چطور باید عملکردتان را بهبود ببخشید؟ آیا باید بیشتر بر روی مهارت گوش دادن تمرین کنید؟ آیا فن بیان تان را باید بهبود ببخشید؟ آیا باید به افراد بهترین لینک بزنید و … هر کاری را که فکر میکنید در بهبود شبکه سازی شما موثر خواهد بود را لیست کنید و آنها را دفعات بعدی انجام دهید.