زنان سرپرست خانوار یکی از انواع خانواده هایی است که در جامعه حضور دارند .زنان سرپرست خانوار به خانوارهایی که سرپرست مرد به دلایلی مانند فوت یا طلاق،زندانی یا متواری بودن در خانواده حضور ندارد،یا اینکه مرد خانواده بیکار  و یا سالمند و از کار افتاده است ( دغاقله،کلهر،1389 :228-229) .امروزه پديدة خانوارهاي زن سرپرست به دلايل مختلف در دنيا رو به افزايش است . اغلب اين خانواده ها داراي مشكلات فراوان هستند، به گونه اي كه فزوني اين گروه از زنان به صورت يك مشكل اجتماعي   مطرح مي شود.تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهند كه امروزه 60 درصد زنان در جهان نان آور خانه هستند و 5/37 درصد خانوارهاي جهان را زنان سرپرستي مي كنند (بلداجی و همکاران،1389 : 10).

دیدگاهتان را بنویسید