ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم
شاید رنگ مورد علاقه یکدیگرنباشیم
اما روزی … برای کامل کردن نقاشیمان؛ دنبال هم خواهیم گشت !…به شرطی که اینقدر نتراشیم همدیگر را تا حد نابودی

دیدگاهتان را بنویسید