۱۲ فروردین

به وب سایت شخصی احمد مهدیلو خوش آمدید

لبخند اوج تجلی محبت است و تبسم عروج والای رضایت. خنده زبان مشترک تمامی ابنای بشریت است وخنداندن پالوده نعمت خداوند ، نعمتی که به بندگان خاصش ارزانی گردیده تا در خلقی دوباره دل به دست آورند و دل نگه دارند . هنگامی که دهانی به خنده گشوده و لبانی به تبسم آذین می یابد…